Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                    Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     

Obsługa kadrowo-płacowa

laptop

Oferujemy obsługę kadrowo-płacową małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Współpracujemy z firmami z Świecia i całego woj. kujawsko-pomorskiego. Im bardziej firma się rozrasta, tym trudniejsze staje się kontrolowanie wszystkich bieżących spraw związanych z pracownikami. Korzystając z naszej pomocy mogą Państwo skupić się na reklamowaniu usług lub produktów, a także na rozwijaniu swojej działalności. Nasza oferta w zakresie obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 • sporządzanie list wynagrodzeń,
 • organizowanie szkoleń BHP,
 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników,
 • archiwizowanie danych osobowych pracowników,
 • kontrolowanie terminowości wykonywanych badań (medycyna pracy),
 • prowadzenie i aktualizowanie teczek osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej – wystawianie świadectw pracy, wypowiedzenia umów o pracę,
 • porozumienia między pracownikiem a pracodawcą itp.,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • przygotowywanie deklaracji i innych wymaganych dokumentów dla US, ZUS, PFRON i GUS,
 • doradztwo kadrowe dla pracowników,
 • przygotowanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników.