Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                    Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     

Zgłoszenia i deklaracje dla US i ZUS

zus

Przygotowujemy zgłoszenia i deklaracje dla US i ZUS. Wszystkie dokumenty składamy terminowo – osobiście lub elektronicznie. Usługi te świadczymy na mocy pełnomocnictwa, którego udzielają nam Klienci. Powierzając te obowiązki profesjonalnym księgowym, mają Państwo możliwość skupienia się na bieżącej działalności firmy. W imieniu Klientów składamy m.in.:

 • PIT-2,
 • PIT-11,
 • PIT-16A,
 • PIT-19A,
 • PIT-28,
 • PIT-28S,
 • VAT-R,
 • VAT-10,
 • VAT-11,
 • ZAW-K,
 • UPL-1,
 • ORD-ZU,
 • CIT-8,
 • CIT-8/O,
 • CIT-10Z.

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

Większość Klientów decyduje się na to, aby powierzyć nam całkowity nadzór nad księgowością i bieżącymi rachunkami. O ile sytuacja nie wymaga bezpośredniego udziału podatnika, staramy się załatwiać sprawy bez angażowania Klientów. By jednak móc świadczyć tego typu usługi, potrzebne jest nam pełnomocnictwo. Na jego mocy mamy możliwość składania deklaracji do US i ZUS. Możemy także dokonywać zgłoszeń. Wszystkie dokumenty dostarczamy do urzędów terminowo, co pozwala Klientom skupić się na innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności. Każdy z Klientów może udzielić nam pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego lub do doręczeń.