Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                    Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem: 604 221 466                                                     

Wnioski VZM-1

Podpisywanie wniosku

Pomagamy naszym Klientom wypełniać wnioski VZM-1. Wniosek ten dotyczy zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, które zostały poniesione we wcześniejszych latach. Obecnie większość naszych Klientów wnioskuje o zwrot VAT za materiały budowlane, które zostały zakupione po 1 stycznia 2014 roku. Jakie kryteria należy spełniać, aby móc ubiegać się o pieniądze? Przede wszystkim zwrot wydatków dotyczy tylko i wyłącznie budowy/rozbudowy domu jednorodzinnego lub przebudowy istniejącego budynku niemieszkalnego na lokal mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem wydanym po 1 stycznia 2014 roku). O zwrot nie można ubiegać się w sytuacji, gdy zakupione materiały były przeznaczone na remont budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego. Dodatkowo należy spełnić poniższe wymagania:

  • powierzchnia remontowanego lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2 ,
  • powierzchnia remontowanego domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m2 ,
  • jeśli w czasie wydania pozwolenia na budowę osoba fizyczna wychowywała przynajmniej troje dzieci, wówczas jej lokal mieszkalny może mieć 85 m2 , a dom 110 m2.

Limit dla osób ubiegających się o zwrot w II kwartale 2023 roku wynosi 48,726 zł.